Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCostumen, usantien, policien ende stijl van procederen der stadt, jurisdictie ende vryheydt van Utrecht :Translate
TypePamphletTranslate
PlaceUtrecht 1667 Translate
PublisherPaddenburgh, Amelis Janssz van Translate
Size19 cm Translate
NoteBlad XVI-9Translate
AnnotationOrdonnantie op d'executien ende gijselen ..., o.d.t.: Provisioneel ordonnantie opte executien ende gijselinghen voor den Gerechte van Utrecht; Placcaet ende ordonnantie ... beroerende de lossinge van renten ..., o.d.t.: Placcaet ende ordonnantie van mijne Heeren die Staten vanden Landen van Utrecht, beroerende de lossinge van rhenten ...
Ordonnantie vanden houwelijcken-staet, en: Placaet van successie ... ontbreken; zie echter: Ordonnantie vande Heeren Staten van den Lande van Utrecht, waer na die gene die hem voortsaen inden echten state sullen willen begeven ... Utrecht, Van Paddenburgh, 1667.
Van Someren 785
Imprint: Tot Utrecht, gedruckt by Amelis van Paddenburgh, ordinaris drucker der Ed. Mog. Heeren Staten 's Landts van Utrecht, anno 1667.
Collational formula: A-M:4.
Also available in online version.
Binding note: L qu 377 dl 29
Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberL qu 377 dl 29Translate