Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionHistorische kaart van Zeeland, ca. 1790Translate
TitleVlaanderen en Zeeland zoo als het was ten tijde van Guido van Dampier Graave van Vlaanderen Anno Christi MCCLXXIV.Translate
TypeMapTranslate
RegionZeeland (provincie) Vlaanderen (Belgiƫ) Translate
Techniquems., gekleurd Translate
Size53 x 58 cm Translate
AnnotationManuscriptkaart.
"De Authenticque was getekend L. v. Thuyne, daarna gecop. 1641 door J. Pietersens ... A. v. Hilderbeek in 1644 en ... H. Boeners. Daarna ... gezuiverd ... door P. Wiltschut 1724 ... gecopieert door den Ing. R. v. Suchtelen in 1763, naar welke deeze voor het glas is afgetrokken door den Ing. A. J. Wiedemann, 1784. ... gedrukt in de nieuwe Cronyk van Zeeland door M. Smallegange, bl. 120 ...".
Met schaalstok (Duitsche mijlen).
Translate
CommentWanneer het commentaar onderaan de kaart klopt is aan deze kaart zo'n 140 jaar gesleuteld, ook nadat hij in 1696 in de 'Nieuwe Cronyk van Zeeland' is opgenomen. Hij moet geconstrueerd zijn op basis van lijsten van plaatsen, die in 1274 vermeld stonden (omdat ze belasting afdroegen bijvoorbeeld) en waarvan de locatie op kaarten uit de 17de eeuw, voorzover bekend, werd ingetekend. Vervolgens zijn de grenzen der eilanden daaromheen schetsmatig ingetekend, waarbij tevens de vermoedelijke loop der zeearmen is gereconstrueerd. De kaart biedt daarmee een overzicht van de mogelijke geografische situatie rond het jaar 1274, toen Gwijde van Dampierre graaf van Vlaanderen was. In die tijd waren er regelmatig dijkdoorbraken met rampzalige overstromingen tot gevolg. Zo brak in het jaar 1173 de Honsdamme bij Damme door. Enkele jaren later, in 1177, volgde de doorbraak van De Wielingen. Op 12 november 1377, toen graaf Lodewijk van Male aan het bewind was, werden de volgende dorpen door het wassende water verrast: Ter Piet, Biervliet, Bentille, Willemijne, Roesselare, Hellemare, Schoondijke, Gaternisse, Ste. Nicoaals, St. Margriete, Oostmanskercke, St. Jan, St. Catelijne, Hamer, Koudekerke, Watervliet, Nieuwehuyghe Vliet, Boekhoute en Volmerkercke.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Moll* 107Translate