Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
>Document in Google Earth
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel[Kaart van de Merwede van Hardinxveld tot Sleeuwijk].Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Gebied Hardinxveld. Vertaal
Impressum[Den Haag : Landsdrukkerij],Vertaal
Jaar[1769]Vertaal
Techniekkopergrav. Vertaal
Afmetingen29 x 60,5 cm. Vertaal
AnnotatieDoor Melchior Bolstra. Met schaalstok. Van den Brink, 'In een opslag van het oog', p. 188, nr. 114; [Hingman], Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijks-archief, dl. 2 (1871), p. 100, nr. 851 Vertaal
CommentaarDeze tamelijk eenvoudige kaart toont de Merwede stroomafwaarts van Sleeuwijk tot en met de Oude Wiel, bij de toegang tot de Biesbosch. De Rijnlandse landmeter Melchior Bolstra (1704-1776) heeft op de kaart zes ‘raaien’ met peilingen ingetekend. Boven Hardinxveld kampte het scheepvaartverkeer namelijk met enkele zandplaten in de rivier. Vooral bij laag water hadden schepen moeite om de vaargeul te houden en liepen zij menigmaal vast op de zandbanken. Ook bij de haven van Werkendam waren er ondieptes, die zich ondanks allerlei tegenmaatregelen steeds meer uitbreidden. Als oorzaak van al deze verzandingen werd de invloed van de Biesbosch aangewezen. Op advies van experts, waaronder Bolstra, sloot men vele kreken in de Biesbosch af. Dit leidde niet tot het gewenste effect, waardoor later meer ingrijpende voorstellen zouden volgen. De kaart met de peilingen in de Merwede is als bijlage gevoegd bij de resolutie van 7 september 1769, ‘Advies van Gecommitteerde Raden aan de Staten van Holland over de verbetering van de Merwede, september 1769’.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 158 (Dk41-14)Vertaal