Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
>Document in Google Earth
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelKaart van het riviervak op den Ouden Maas, genaamd de Lint ... Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Gebied Maas. Vertaal
Impressum[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld],Vertaal
Jaar[ca. 1796]Vertaal
Techniekms., gekleurd Vertaal
Afmetingen46 x 83 cm Vertaal
AnnotatieMet schaalstok (200 Rhynl. roeden). Vertaal
CommentaarIn de 18de eeuw kampte de vaarweg via het Goereese Gat, Dordtse Kil en Oude Maas met voortdurende verzandingen. Vooral van de zijde van de scheepvaart klonk de roep om hiertegen maatregelen te nemen. Dat gold met name voor de aansluiting van de Oude Maas op het Krabbegat bij ’s-Gravendeel. De Krabbe vormde een alternatieve scheepvaartroute naar Rotterdam, wanneer de Maasmond door verzandingen onbevaarbaar was. De Krabbe zelf bleek echter ook gevoelig voor verzanding. Soms liepen schepen hier vast op de bodem en versperden zij de doorgang. Deze ongewenste situatie is de aanleiding geweest voor vele grootschalige karteringen van dit stukje Nederland. Ook deze manuscriptkaart, rond 1796 vervaardigd door de landmeters Jacob Engelman, Frederik Willem Conrad en L. Gunkel, is daar een voorbeeld van. De kaart toont onder meer enkele dwarslodingen. Zoals de cartouche rechtsonder duidelijk maakt, diende de kaart vergeleken te worden met een vroegere kaart van Engelman uit 1788. Opdat ‘men kan nagaan welken veranderingen er sedert dien tijd voorgevallen zijn’. Op de kaart zijn enkele grote zandplaten weergegeven en daarbij een aantal geprojecteerde kribben. Deze kribben moesten zorgen voor een hogere stroomsnelheid en het tegengaan van een verdergaande sedimentatie.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 166 (Dk41-14)Vertaal