Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
>Document in Google Earth
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelKaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781 /Vertaal
AuteurKlinkenberg, Dirk
Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
GebiedHaringvliet. Vertaal
Techniekkopergrav. Vertaal
Afmetingen29 x 53 cm Vertaal
AnnotatieLinksboven: Litt: B. Resol: 7 juny 1781.
Het zuidwesten boven.
Met schaalstok (600 Rhynlandsche roeden).
Van den Brink, 'In een opslag van het oog', 151
Vertaal
CommentaarDeze manuscriptkaart van het Haringvliet ter hoogte van Middelharnis heeft als ontwerp aan de basis gestaan van de gedrukte kaart ten behoeve van een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland. De kaart is vervaardigd naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen van de havenuitbreidingen van Middelharnis en Goedereede voor de toegankelijkheid van de marinehaven van Hellevoetsluis. Uit het onderzoek bleek dat het Haringvliet te kampen had met nogal wat ondieptes. Volgens de leider van het onderzoek, de Inspecteur-Generaal van de Hollandse waterstaatsdienst Christiaan Brunings (1736-1805), was dit te wijten aan de havenwerken bij Goedereede en de aanleg van de Statendam tussen Goeree en Overflakkee in 1751. Het gedeeltelijk openzetten van de dam zou echter leiden tot het bij vloed binnendringen van water uit het zeegat bij Brouwershaven en de beslissing hierover werd aangehouden. De kaart toont enkele raaien met dwarspeilingen bij de havens van Hellevoetsluis en Middelharnis. Duidelijk is dat de aanwezige zandplaten in het Haringvliet van invloed zijn op het verloop van de vaargeulen. De kaart toont ook aan dat de plaat tussen Hellevoetsluis en Den Hoorn sinds 1767 in westelijke richting is opgeschoven. Twee geprojecteerde damhoofden moeten er voor zorgen dat verzanding van de haven van Hellevoetsluis voorkomen wordt. De gedrukte versie van deze manuscriptkaart verscheen als bijlage bij de Statenresolutie van 7 juni 1781: ‘Christiaan Brunings, Consideratien op de missive, door de heeren ter Admiraliteit op de Maaze aan haar Ed. Groot Mog. Geschreeven in dato 14 november 1780, wegens de slechte gesteldheid van het Zeegat van Goedereede, en de middelen, die dienstig zouden kunnen zijn, om het zelve te herstellen of de verdere verërgering van dien te voorkomen’. De gedrukte kaart werd gegraveerd door Leonard Schenk Jansz. (1732-1800).Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 179 (Dk41-15)Vertaal