Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
>Document in Google Earth
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelKaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-Polder :Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
GebiedBoterpolder. Vertaal
Impressum[S.l.], Vertaal
Jaar1773. Vertaal
Techniekkopergrav. Vertaal
Afmetingen30 x 70,5 cm (tezamen) Vertaal
AnnotatieLinks: [Detailkaart] (schaal [ca. 1:2.300]; 30 x 48 cm); rechts: [Overzichtskaart] (schaal [ca. 1:8.400]; 30 x 22,5 cm)
Met 2 schaalstokken.
Vertaal
CommentaarDeze kaart is gemaakt naar aanleiding van een project ter realisering van een boezemsloot voor het droogmaken en drooghouden van de Butter- of Boterpolder, ten noordoosten van Hazerswoude. Voordat de Boterpolder drooggemaakt was, maalden de bestaande molens uit op de Rietveldsevaart (ook wel Kerkevaart geheten). Parallel aan deze vaart werd ten behoeve van de drooglegging van de Boterpolder aan de zuidzijde een boezemsloot gegraven. De linker detailkaart toont deze toen geprojecteerde sloot, evenals de ringdijk en nog een vaart ten zuiden daarvan. De droogmaking van de Boterpolder maakte onderdeel uit van de bedijking van de Noordplassen in 1759. Aan de boezemsloot van de Boterpolder stonden vrijwel alle molens van de zogeheten Oostelijke droogmakerij. Afgezien daarvan bevonden zich nog twee molens op een eilandje op de hoek van de Rietveldsevaart en Oostvaart, de Zuid bovenmolen en de Noord bovenmolen. Beide molens sloegen hun water uit op de Oostvaart. Via een duiker werd de nieuwe molenboezem verbonden met de voormolenboezem van deze bovenmolens en kon het water op de Oostvaart afgemaald worden. Het rechtergedeelte van de kaart toont een kleinschaliger overzicht van de nabije omgeving van de Boterpolder. Zoals uit de cartouche midden boven blijkt, is de kaart gebaseerd op enkele oudere manuscriptkaarten uit 1759, 1765/66 en 1767. De kaart is in 1772 vervaardigd door Klaas Vis, landmeter van Rijnland. De koperdiepdruk is van de hand van Leonard Schenk Jansz. (1732-1800).Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 245 (Dk42-8)Vertaal