Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
>Document in Google Earth
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel['t Ambacht van Hillegersberg, 't Ambacht van Bleyswijk, Eendragts Droogmakery, Twee Mans Polder] : ... na de metingen, en gedaane opgaven van C. Beket en C. Swieb. Actum Rotterdam 1770. D. Smits,Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Gebied Bleiswijk. Vertaal
Impressum[Den Haag : Landsdrukkerij],Vertaal
Jaar1770.Vertaal
Afmetingen44 x 63,5 cm. Vertaal
AnnotatieLinksonder: Ik ondergeschrevene landmeter van Schieland ... hebbe deese caart in deszelfs omtrek getrokken en getekent, uit de generale Caart van 't Hoogheemraadschap van Schieland, de kleij- en -veenlanden in de Butterdorpse Polder gelegen, daar in gebragt. t'Concept droogmaking daar in getekent. En eyndelyk de letteren in haare distantien, zoo langs de Rotte, als wegen daar in gesteld, na de metingen, en gedane opgaven van C. Beket en C. Swieb. Actum Rotterdam 1770. D. Smits. Met schaalstok. Paul van den Brink, 'In een opslag van het oog', nr. 120 (Resolutie 8 februari 1771) Vertaal
CommentaarDoor vervening ontstonden in grote delen van Holland waterplassen. In veel gevallen werden die plassen weer drooggemaakt, zodat er landbouw mogelijk was. Ook rond Bleiswijk ontstonden als gevolg van het turfsteken grote waterpartijen, die vanaf de 18de eeuw werden omgevormd tot droogmakerijen. Veel van deze droogmakerijen zijn te zien op deze kaart. Specifiek gaat het bij deze kaart om de drooglegging van de Butterdorpse Polder, Oosteindse Polder, Hoekeindse Polder en Klappolder. Na 1770 werden al deze polders drooggemaakt. De Tweemanspolder en de Eendrachtspolder – rechtsonder op de kaart – waren al eerder in de 18de eeuw aangepakt. Zoals de tekst rechtsonder weergeeft, is het globale kaartbeeld gebaseerd op de wandkaart van het Hoogheemraadschap van Schieland door Stampioen. De landmeters Cornelis Beket, C. Swieb en Dirk Smits hebben dit kaartbeeld vervolgens aangepast aan de meest recente situatie. De koperdiepdruk is van de hand van Leonard Schenk Jansz. (1732-1800). De kaart heeft ook onderdeel uitgemaakt van een statenresolutie (8 februari 1771): ‘Brief van Gecommitteerde Raden en dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland aan de Staten van Holland over de bedijking en droogmaking van Bleiswijk’.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: Moll 248 (Dk42-8)Vertaal