{STYLE}
Multiple objects did match your query.
Catalogus van eene uitgebreide verzameling schilderijen, door beroemde oude en hedendaagsche meesters, mitsgaders van gekleurde en ongekleurde teekeningen, prenten en prentwerken, bijeenverzameld en nagelaten door den Heer Dr. Jan Bleuland, ..., welke ver - 1839
Catalogus van eene uitgebreide verzameling schilderijen, door beroemde oude en hedendaagsche meesters, van gekleurde en ongekleurde teekeningen, prenten en prentwerken ... nagelaten door den Heer Dr. Jan Bleuland, ... - 1839