Item info - Help
Jacobi a Wassenaer Aenmerckingen op den nieuwen stel-regel van Johan Stampioen, d'jonge