Return to item info

Waerachtige verclaringe vanden oorspronc der beroerte in Enghelandt, by wien deselve acte is aenghericht, ende wat graven en edelen aldaer ghevanghen zijn op den xix. februarij na den nieuwen stijl, anno 1601

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-10177
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-10177
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching