Return to item info

Placcaet vande Eertzhertoghen onse Alderghenadichste Heeren en Princen, verbiedende de schandalen ende exertiten die eenighe soo hunne ondersaten als andere doen ende gebruycken tot verachtinge van onse H. Catholijcke Apostolijcke Roomsche religie

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-10181
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-10181
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching