Return to item info

Consumptie vande zeep : ordonnantie ende instructie, volghende den welcken ten behoeve vande ghemeene saecke, over al inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt ..., geheven ende geinnet sal werden den impost van ses guldens acht stuyvers op de consumptie vande zeep, innegaende den eersten Aprilis 1631 ende eyndende den lesten Septembris daer aen volgende

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-10213
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-10213
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching