Return to item info

Algebra ofte nieuwe stel-regel, waer door alles ghevonden wordt inde wis-konst, wat vindtbaer is : noyt voor desen bekendt

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-10269
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-10269
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching