Terug naar item info

Blad no. 9 (vierde uitgave) [en] blad no. 26 (derde uitgave) Varik 1960 [van de 'Rivierenkaart van Nederland'] Serie I. Boven Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Noord, Dordtsche Kil, Oude Maas, Spui, Nieuwe Brielsche Maas, c.a. (tweede herziening) tevens serie III. Maas, Afgedamde Maas, Bergsche Maas, Amer, Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep, Haringvliet, c.a. (tweede herziening)

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-13296
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-13296
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching