Return to item info

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien, ende wat bedroch in denselven gheleghen is, ofte een weduwe, ofte ghetroude vrouwe, ende hoe die acten van borchtochten mach constitueren ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-18762
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-18762
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching