Terug naar item info

Corte explicatie van borghen, acten van borchtochten, ende transporten van actien, ende wat bedroch in denselven gheleghen is, ofte een weduwe, ofte ghetroude vrouwe, ende hoe die acten van borchtochten mach constitueren ...

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-18762
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-18762
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching