Return to item info

Ordre by de Vroetschap ende den Gerechte der stadt Utrecht beraempt, nopende de commissie vande ghenen, die inde saken vande onmundigen ende van anderen hare goederen niet machtigh wesende selver te administreren, conform voorgaende des Vroetschap resolutie vanden XXIIen Septemb. 1623 sullen worden gebruyckt, met instructie voor de mombers ende curateurs

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-18776
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-18776
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching