Return to item info

De groote waereld in 't kleen geschildert, of schilderagtig tafereel van 's weerelds schilderyen, kortelijk vervat in ses boeken, verklarende de hooftverwen, haare verscheide mengelingen in oly, en der zelver gebruik : omtrent de meeste vertoningen van de zigtbare natuire

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-188397
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-188397
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching