Terug naar item info

Borghemeesteren ende Raedt in Groeningen doen te weten allen den gheenen soo desen sullen lesen ofte hooren lesen, saluyt. Alsoo wy verstaen hebben dat de Mennoniten sulden geholden hebben, ende noch onderstaen te holden op diverse plaetsen in dese stadt, ende der selver jurisdicten vergaderinghen ende conventiculen ...

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-19294
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-19294
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching