Return to item info

Koninghlycke triomphe van sijne doorluchtighe hoogheydt Carolus IV. hertoch van Lothryck, Barri &c. nu koningh door het af-schieten van den voghel der coloveniers gulde binnen Brussel : waer-inne alle vieringhen, beschincken, blijde feesten ende triom[p]hante spelen (welcke gedurende sijne koningh-feeste zijn op-gericht) verhaelt worden

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-19314
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-19314
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching