Terug naar item info

Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der edele mogende heeren Staten 's Lands van Utrecht, mitsgaders van de ed. groot achtb. heeren borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht, tot het jaar 1728 ingesloten : verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten, privilegien, octroyen, instructien, reglementen, resolutien, en andere aanmerkelyke stukken

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-204938
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-204938
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching