Return to item info

Advertissement van rechten gedaen maecken, ende de eerwaerdige vergaderingh des classis van Delft ende Delflandt over-gegeven, by ofte van wegen Bernardus Cleur, predikant tot Wilsveen, geaccuseerde en verwerer ter eenre, op ende jegens Pieter Gerritsz Borst, biersteecker, ende Pieter Joosten Buytenwegh, backer aldaer, cum suis accusanten ende eysschers ter andere zyde

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-20603
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-20603
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching