Return to item info

Advijs gesonden aen die vande West-Indische Compagnie, ende verders aende Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael, waer mede ontdeckt wert eenen secreten aenslagh die 8 Fransche fregatten souden voor hebben op de Gout-Kust ende het casteel Del Mina in Guinea, ende wat daer tegens ghedaen is

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-20609
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-20609
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching