Return to item info

Borger-koutje gehouden tusschen twee gereformeerde persoone gheboortich van Schoon-hoven waer van den een t'Utrecht woonachtich is reysende van Utrecht na de vaert : waerin verhaelt wort het grouwelijck ghevoelen, van eenighe dwael-gheesten schuylende onder de remon-strant tot Schoon-hoven, ende hoe Godtsalichlijck ... de selve bejegent sijn, vander hooch-geleerde D. Arnoldus Montanus

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-20614
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-20614
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching