Return to item info

Ordonnantie des konincks: door de welcke sijn majesteyt, (na dat hy geresolveert heeft, den oorlogh aan de Staten van Hollandt) verbiet aan sijn onderdanen daar eenige gemeenschap, nochte commercie ofte handelinge te hebben, den 6. April, 1672

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-20637
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-20637
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching