Return to item info

Engelandts apél en beroep van de secrete cabale of vergaderinge te Withall, aen en op den grooten raedt van de natie, zijnde de edele en gemeente vergadert in Parlement : behelsende een levendige schilderie van den loosen aert en handelinge der kroone van Vranckrijck, nevens een wytluftig bewijs, dat het seer gevaerlijck is voor sijn majesteyt van Engelant in den oorlogh te volherden, en hoemen nochtans niet tegenstaende de schadelijckheyt van dien deselve heeft begonnen en voortgeset

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-20641
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-20641
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching