Return to item info

Catalogus van eene uitgebreide verzameling schilderijen, door beroemde oude en hedendaagsche meesters, van gekleurde en ongekleurde teekeningen, prenten en prentwerken ... nagelaten door den Heer Dr. Jan Bleuland, ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-209964
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-209964
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching