Return to item info

Deductie vertoonende hoe dat aen de geunieerde provintien, als mede yeder Provintie in 't particulier, en bysonderlijck Hollandt, groote en considerabele sommen van penningen soude konnen werden toe-gebracht, sonder nieuwe schattingen in te voeren; als mede aenwijsende de inegaliteyt van het heffen van eenige der generaliteyts schattingen

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-21210
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-21210
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching