Return to item info

Copie van een missive, door de heeren burgermeesteren en raedt der stadt Amsterdam, geschreven aen de andere steden, sessie hebbende in de vergadering van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslandt

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-21218
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-21218
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching