Return to item info

Copie van een missive geschreven door de heeren burgermeesteren van Amsterdam, aen de heeren burgermeesteren en vroetschappen van de steden, cessie hebbende in de vergaderinge van de ed. groot mog. heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt. Den 18. Maert 1684 in Amsterdam

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-21224
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-21224
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching