Return to item info

Publicatie / De Staten van den Lande van Utrecht, considererende de excessive groote lasten van den jegenwoordigen swaren oorlogh ..., hebben ... goed-gevonden ... over den toekomenden jare 1694 den ophef van alle de middelen, die over desen lopenden jare 1693 geheven ende ge-introduceert zijn geweest ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-21471
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-21471
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching