Return to item info

Kaart van de Oude Maas, omtrent de Lint en Krabbe, met eenige dieptens en concept kribbens, zoo als die met de letters A.B en C, zyn afgetekend, benevens de coers en strekking des vaar waters, zoo van Rotterdam op de Krabbe, als van de Krabbe op Dordrecht

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-274065
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-274065
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching