Return to item info

Chaerte vande Wieringer Waert: de welcke inden jaere xvi c acht begost is bedyckt te worden ... dat de landen daer inne bedyckt ter nombre van 1895 morgens van 720 roeden de morgen Geestmeerambachts landtmaete of 600 roen binnenbanse ofte Sypse dyckmaete

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-274255
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-274255
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching