Return to item info

Kaart van een gedeelte der veen en droogmakery genaamt de Butter-Polder: welke meede begrepen is in de bedyking van de gecombineerde Noord Plas, onder Hazerswoude c.s. ingevolge octroy van dato 12 Mey 1759, wordende op dezelve kaart aangeweezen het concep

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-274470
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-274470
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching