Return to item info

Kaart van den tegenwoordigen zee-dyk liggende voor de landen van Huisduinen en de Helder, strekkende van het Nieuwe-Diep tot aan Kykduin, mitsgaders de diepte voor dezelve gepeild, van twee tot twee roeden naar zee, met hoog-water in Amsterdamsche voeten

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-274808
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-274808
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching