Return to item info

Kaart van het westelyk Ye tusschen Amsteldam en Spaerndam: met de diepten in het zelve, overëen komende met het Amsterdamsche peil, dat is ten naasten by, met den gewoonen vloed by stil weêr: zynde tevens op deeze kaart met de letters A.B.C.D.E.F.G en H

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-274820
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-274820
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching