Return to item info

Kaarte ende meetinge gedaan ende gemaakt bij ons ondergeschreven uijt last en ordre van de ed. mogende heeren commissarissen van haar ed. grootmogende de heeren staaten van Holland ende Westvrieslandt, tot de verkoopinge der selver domijnen geauthoriseert

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-275172
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-275172
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching