Terug naar item info

Caerte gemaeckt op ordre vande bovengenoemde Heeren Opperdijckgraeff en Hoog Heemraden des Ringhs van Putten, nae de meetinge gedaen by Daniel Schellincx lantmeeter inden jare 1617

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-275513
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-275513
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching