Return to item info

Warachtige anwijsing met stippelen van[de] tocht gedaen van Syn Excellentie Mauritij van Nassouwen met den Leger vande Edelmogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Provincien, anno 1602 doort landt van Luyck ende int wederkeeren door Brabant, alsoo

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-291682
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-291682
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching