Terug naar item info

Bestek en voorwaarden waarnaar door het R.K. parochiaal kerkbestuur ten noorden zal worden aanbesteed het bouwen van eene kerk met toren, volgens ontwerp en detailteekeningen opgemaakt door den architect Y. Bijvoets Gz. te Amsterdam

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-293834
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-293834
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching