Return to item info

Beschikking Ministerie van Justitie van 17 Januarij 1877, no. 184, tot vaststelling van nadere bepalingen betrekkelijk de boekhouding in de Rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen, zoomede betrekkelijk de verificatie van- en controle op aldaar ontvangen uitgegeven gelden en goederen

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-307912
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-307912
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching