Return to item info

Huismans wegwyzer : waar in aangetoond word het behandelen zo van zieke als gezonde beesten, als van paarden, ossen, koeijen, schapen en varkens, &c. benevens derzelver oorzaak en geneezinge ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-31388
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-31388
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching