Return to item info

De zee-atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems : seer dienstigh voo alle heeren en kooplieden, als oock voor alle schippers en stuurlieden.

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-316519
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-316519
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching