Return to item info

Paarden : ordonnantie, volgende dewelke in den Lande van Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene saaken van weegen en volgende den consente van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten der selver Lande, geheeven en geinnet sal werden den generaalen impost op de paarden, ingaande den eersten January 1750 ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-32079
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-32079
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching