Return to item info

Bellerophon of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by zijn gevoeght De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaecklijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorlofde vrolickheydt, tot opweckinge der goede zeden : waer by noch konnen ghebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden auteur

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-32190
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-32190
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching