Return to item info

Generaale vertooning van de zonsverduistering, ofte groote zon-eclips, die wezen zal den 22sten mey, in het jaar 1724. waar van de verduistering by ons te zien zal zyn, op het grootst, ofte midden, ’s avonds ten 6 uuren 36 minuten [...] Meetkundig-vertoog. Verklaaring van de nevenstaande afbeelding; vertoonende hoedanig de verduistering alhier, te Amsterdam zal gezien worden

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-33146
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-33146
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching