Terug naar item info

Meet-konstige vertoning van de grote en merk-waardige zons-verduistering, die wezen zal den 25. Julius 1748. Hoe dezelve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertoonen. Als mede een nette aanwyzinge, waar de middelpunts-schaduwe zal passeeren, en hoe verre deeze eclips ten zuiden en noorden zal konnen gezien worden

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-33164
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-33164
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching