Return to item info

Meetkundig ontwerp van de groote zon-eclips, invallende den 25 July des jaars 1748. Aanwyzende hoe en wanneer zig dezelve zal vertoonen tot ’s Gravenhage op het vorstelyke Huis in ’t Bosch genaamt de Orange Zaal, van zyn Doorlugtigste Hoogheid Willem Carel Henrik Friso, Prins van Orange en Nassau, Stadhouder, Admiraal en Capitein Generaal der Vereenigde Nederlanden, Ridder van de Kousseband, &c, &c, &c

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-33165
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-33165
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching