Return to item info

Veelderhande gheestelicke liedekens, ghemaeckt uut den ouden ende nieuwen Testamente : nu nieus anderwerf ghecorigiert, verm. ende verb., met meer ander godlicke liedekens, die noyt in druck en zijn gheweest, ende zijn op den A B C by den anderen ghevoecht

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-34035
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-34035
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching