Terug naar item info

De Grietenye van Schoterlandt : waer over tegenwoordig grietman is d'E. heer Daniel de Blocq van Scheltinga, Jan Wybes, Fedde Rouckesz bysitters, Ægidius à Broersma secretaris

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-348576
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-348576
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching